2016, ഏപ്രിൽ 2, ശനിയാഴ്‌ച

ജീപ്പ്: പേരിന് പിന്നെലെ കഥ.


ജീപ്പ്: പേരിന് പിന്നെലെ കഥ.

______________________________
90 കളുടെ അവസാനം വരെ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട വാഹനം ആയിരുന്നു ജീപ്പ്. ഏത് ദുർഘടപതായിലൂടെയും കയറിപോകുന്ന വാഹനം; അതായിരുന്നു ജീപ്പിനെ ഇത്രയും ജനകീയമാക്കിയത്. എന്നാൽ ജീപ്പിന്റെ ഉത്ഭവം 2 ആം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അവസാന സമയത്ത് അമേരികയിലായിരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1941 ഇൽ. Bantam BRC 40 ന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജീപ്പ്. ഫിയറ്റ് ക്രിസ്ടലർഓട്ടോമൊബൈൽസ് ന് കീഴിലുള്ള FCA US LLC ആയിരുന്നു ജീപ്പിന്റെ നിർമാതാക്കൾ. ആദ്യകാലത് മിലിറ്ററി ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആയിരുന്നു ജീപ്പ് നിര്മിച്ചിരുന്നത്. സാദാരണക്കാർക് ജീപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ വീണ്ടും 1945 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് ജീപ്പിന്റെ തേരോട്ടമായിരുന്നു.

ജീപ്പ് എന്ന പേരിന്റെ പിറകിൽ പലവിധ കഥകൾ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളതും വിശ്വസിനീയമായതും അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററി ഡെസിഗ്നഷൻ അയ GP യും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ജനറൽ പർപ്പസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ് GP. GP ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം GP എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് അത് ലോപിച് ജീപ്പ് ആയും മാറി. എന്തിനും ഏതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന നിലയിൽ ജീപ്പ് ആ പേര് എന്തുകൊണ്ടും അർഹിക്കുന്നു. ബ്രൗണിങ് മെഷീൻ ഗൺ ഘടിപ്പിച് സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിൽ വരെ ജീപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്ന് അറിയുമ്പോളെ ജീപ്പിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് മനസിലാകു.

ആ സമയത്ത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂജിൻ ദി ജീപ്പ് എന്ന കോമിക് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നും ആണ് ജീപ്പ് ഉരുതിരിഞ്ഞതെല്ലും, അല്ല ഇത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു മിലിറ്ററി സ്ലാങ് ആയിരുന്നു എന്നും മറ്റും ചില കഥകൾ കൂടി പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്തുതന്നെ ആയാലും 40 കൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മാനവരാശിയുടെ തന്നെ സഞ്ചാരവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ജീപ്പുകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ