2015, നവംബർ 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ - 9

കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ - 9
-------------------------------------------


എവറസ്റ്റിന്റെ നെറുകയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 27900 ft (8500 M) ഉയരത്തിൽ കാണപെടുന്ന മൃതശരിരം. എവറസ്റ്റിന്റെ ശിഖിരങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടത്തിൽ പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപെട്ട ഏതോ ഹതഭാഗ്യനായ സഞ്ചാരിയുടെ ഈ അജ്ഞാത ശരിരമാണ് പർവതാരോഹകർ വഴിയടയാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഗ്രീൻ ബൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ശരീരം, ഇന്ത്യക്കാരനായ ITBP കോൺസ്റ്റബിൾ സെവാങ്ങ് പാൽ ജോർ ആണെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പാൽ ജോർ അല്ല , ലാൻസ് നായക് ഡോർ ജെ മുറുപ് ആണ് ഇതെന്ന മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും നിലവിലുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ വർഷം ആദ്യം ഉണ്ടായ ശക്തമായഹിമപാതത്തിൽ  ഈ ശരിരം അപ്രത്യക്ഷമായി.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ