2015, നവംബർ 21, ശനിയാഴ്‌ച

കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ - 5

അമേരിക്കൻ ഫ്രിലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ഗ്രെഗ് വോർ, 2007 ൽ ബനാറസിനടുത്ത് ഗംഗാനദിയിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രം. ഗംഗയിലെ എരുമകൾ എന്നറിയപെടുന്ന ഈ സുന്ദര ചിത്രത്തിൽ എരുമകളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കർഷകനെയും എരുമകളെയും കാണാം. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ സ്വഭാവവും സൗന്ദര്യവും ആരെയും ആകർഷിക്കും വിധം അതിമനോഹരമായി, അദ്ദേഹം ഇതിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ